Låna pengar


I lånesammanhang tänker man förstås mest på de skyldigheter man som låntagare har mot långivaren, men helt skyddslös är man faktiskt inte som låntagare, utan man har faktiskt vissa rättigheter som låntagare när man bestämmer sig för att låna pengar också. I denna artikel kommer vi att berätta om de viktigaste av dessa rättigheter, så att du vet vad du egentligen ger dig in på när du tar ett lån.

Du har rätt att:

 

Få reda på vad som gäller för låneavtalet innan du ingår det

För att du ska kunna ta reda på detta, bör du få tillgång till hela lånevillkoren innan du ansöker om lånet. De flesta långivare är bra på att erbjuda villkoren på ett synligt sätt, men är det så att detta inte finns hos den långivare du vill ansöka om ett lån av, bör du kontakta långivaren för att fråga om detta innan du ansöker om lånet.

Veta hur du avslutar låneavtalet om du vill dra dig ur

Detta bör framgå i lånevillkoren, och det bör även anges om detta innebär någon kostnad för dig. Man tänker kanske inte på att man kanske vill återbetala lånet snabbare när man tar lånet, men det är faktiskt inte helt ovanligt, så även detta kan vara bra att kolla upp.

Veta vilken ränta du får betala för lånet

Och med detta menas den så kallade effektiva årsräntan, som är den mest exakta räntesatsen av alla. Står inte den effektiva årsräntan angiven i klartext, bör du därför leta upp denna för att kunna jämföra lån med andra lån lättare.

 

Veta om räntesatsen kan ändras eller inte

Och hur du blir underrättad om detta i så fall. För blancolån är det vanligt att detta kan göras av långivaren, men för bundna lån bör detta förstås inte vara möjligt.

 

Om du har rätt till betalningsfria månader eller inte

Detta är inget du måste ha rätt till enligt lag, men det finns en del långivare som erbjuder denna möjlighet. I så fall bör du förstås bli underrättad om detta redan när du tar lånet, så att du känner till detta.