Smslån


När du talar om avigsidan med smslån, så gäller det inte bara snabblånen utan i stort sett alla lån som du kan tänkas ta. Den stora negativa sidan där är ju alltid att det är ett lån, och att ett lån alltid måste betalas tillbaka. Sedan om det verkligen kan räknas som en mindre bra sida kan de lärde sia om, då det är en ren självklarhet för de flesta människor. Är det då några särskilda fördelar med smslån? För en del ter det sig så, medans det för andra inte finns några fördelar alls.

Om du nu ska se det i realiteten så finns det naturligtvis avigsidor med smslån. De stora negativa sidorna med smslån kan vara att det är så lätt att nå dem och att ta dessa lån. Enkelheten som egentligen skulle vara en fördel, blir lätt en mindre bra sida för de som inte sköter de betalningar som måste göras när de har tagit ett lån. Det är dock heller inget specifikt för just smslån, utan det gäller idag nästan alla lån då det blivit tillgängligt att genom Internet ansöka om alla typer av lån online. Detta gör det då lite tvetydigt angående åsikterna för eller emot att ta ett smslån.

smslan10

Vad som i övrigt kan vara mindre bra med smslån, som är specifikt för dessa lån är att de oftast kan anses som dyra att ta under en kort period. Om du jämför kostnaden att ta ett smslån i paritet till den ränta som du kan få via ett traditionellt lån, så kommer du snart att se att det blir en ganska så häftig ränta på bara 30 dagar. I motsats till andra lån så har du dock en fördel som förstagångs-låntagare att ta dessa lån utan ränta första gången du lånar. Du ska dock tänka på att samma regler gäller då de fortfarande måste betalas inom den föreskrivna 30 dagarsperioden.